Lokale alliantie Alkmaar, Dijk en Waard

Voorlichten

Door het geven van een goede voorlichting kan financieel misbruik eerder worden gesignaleerd en mogelijk zelfs worden voorkomen. Daarom geven wij interactieve workshops en voorlichtingen aan mensen die financieel afhankelijk zijn of dit dreigen te worden, aan hun familie en aan (semi-)professionals. Zo willen wij zorgen voor bewustwording en de drempel verlagen om zorgen te uiten of hulp te vragen.

Ben je geïnteresseerd in een workshop of voorlichting voor jou en collega’s of voor buren/dorpsgenoten? Neem dan contact met ons op!

Niet meer van het kastje naar de muur, maar snel en deskundig advies.

Netwerken

Door samen te werken en te verbinden, bundelen we kennis en kunde waardoor er zogenoemde ‘lijntjes’ ontstaan tussen de verschillende (beroeps)groepen. Er ontstaat zo een klankbord voor hulpverleners en (semi-)professionals. Signalen van financieel misbruik kunnen zo binnen verschillende expertises snel getoetst worden. Samen kunnen we er misschien voor zorgen dat iedereen straks financieel veilig ouder kan worden.

Consultatie

De lokale alliantie is goed bereikbaar via telefoon, e-mail en het contactformulier op de website. Iedere melding van een mogelijk financieel misbruik dat bij ons binnenkomt wordt vrijwel direct, maar altijd anoniem besproken binnen onze alliantie. Onze lijnen zijn kort en omdat ons netwerk – en daardoor de expertise – groot is, kunnen we snel en deskundig adviseren. Er is een vast kernteam dat maandelijks bijeenkomt, daarnaast is er een flexibele schil van (semi-)professionals.

Herken je mogelijke signalen? Neem dan contact op.

Financieel Veilig Ouder Worden

is een samenwerking van