Financieel Veilig Ouder Worden

Lokale alliantie Alkmaar, Dijk en Waard

Ons doel

Het signaleren en tegengaan van financieel misbruik bij mensen die financieel afhankelijk zijn of dit dreigen te worden. Goede preventie door voorlichting en bewustwording. Het voorzien van een duidelijke route voor mensen die in deze situatie verkeren of dreigen te raken en aan de familie en hulpverlening om hen heen. De Lokale alliantie Financieel Veilig Ouder Worden zorgt ervoor dat mensen er niet alleen voor staan.

Wij zorgen ervoor dat u niet alleen komt te staan.

Onze missie en visie

Verschillende (beroeps)groepen kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van mensen die financieel afhankelijk zijn of dit dreigen te worden. 

Wij willen dat deze groepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken zodat er een keten ter bescherming van deze mensen ontstaat.

Wat is een lokale alliantie?

Onze lokale alliantie is een formeel samenwerkingsverband van commerciële en niet commerciële, private en publieke organisaties (zoals de gemeente Alkmaar en de gemeente Dijk en Waard), geleid door een bevlogen kerngroep.

Kenmerkend is dat er een open informele cultuur is waarin gelijkwaardigheid toonaangevend is. Binnen de lokale alliantie wordt casuïstiek anoniem besproken. Partners werken autonoom vanuit hun eigen expertise en tegelijkertijd heeft het netwerk een herkenbare en gemeenschappelijke identiteit.

Financieel Veilig Ouder Worden

is een samenwerking van